Förvärv
5/4/2017

Förvärv av del av Vallstanäs 2:4

Vallstanäs 2:4 i Rosersberg, förvärvades under mars 2017.

Vi har under mars förvärvat Vallstanäs 2:4 i Rosersberg av den privatägda bygg-och fastighetskoncernen, Kilenkrysset.

Fler nyheter