Vision
2/11/2020

Från och med den första mars går Rosenqvist Fastigheter över till el från förnybara energikällor

Vi står i dag inför en av vår tids största utmaningar och varje liten åtgärd som vi kan bidra med för att minska klimatförändringen är ett viktigt steg för framtiden.

Från vårt perspektiv är det viktigt att hantera klimatfrågan. Den är direkt kopplad till vår energianvändning och därför måste vi ha med den i varje aspekt när vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter inom Stockholm och Mälardalen. Därför har vårt nya samarbete med Skellefteå kraft varit ett viktigt steg för framtiden eftersom deras energi uteslutande kommer från förnybara energikällor och de har som mål att 100 procent av energin som produceras ska vara hållbar och bidra till ett samhälle som håller i längden.

Fler nyheter