Byggnation
2/11/2020

Grundstabilisering i Västra Rosendal

Just nu pågår förberedelser inför kommande byggen av Rosenqvist Fastigheter på marken mellan Vargmötesvägen, Lindövägen och Länsväg 268.

Marken i Västra Rosendal består av gammal sjöbotten som behöver grundstabiliseras och delar kommer att vertikaldräneras för att sedan belastas med överlaster, som blir liggandes under en tid. Vad som kommer byggas på tomten är under planering, men ett flertal olika typer av verksamhetslokaler ger detaljplanen utrymme för.

Fler nyheter