Försäljning
2/11/2020

De framgångsrika entreprenörssystrarna Tu le Lam och Lilli Lam förvärvar mark av Rosenqvist Fastigheter i Rosersberg

Fastigheten Vallstanäs 2:347 i Sigtuna kommun är belägen på ett utmärkt strategiskt läge intill E4:an. Rosenqvist Fastigheters försäljning möjliggör byggnation åt Asien Market av en moderna och effektiv anläggning med en uppskattad yta om 4000 kvadratmeter. Affären genomförs i bolagsform och fastigheten är 6847 kvadratmeter.

Detta är en av de framtida etableringar som förväntas generera många nya arbetstillfällen och införliva Rosenqvist Fastigheters mål om att genom hållbara lösningar och smarta samordningseffekter skapa ett modernt "Handelstorget".

Fler nyheter