Byggnation
2/11/2020

Höjning av marken på Vallstanäs 2:4

Rosenqvist påbörjar justering av höjderna på Handelstorget intill E4:an

Rosenqvist Fastigheter har fått beviljat marklov för att påbörja justeringen av marknivån på Handelstorget intill E4:an vid Avfarten i Rosersberg. Den nya terrasserade markytan kommer att höjas för att kunna öka exponeringen av hela Vallstanäs 2:4.

Fler nyheter