Vision
2/11/2020

Hur kan vi vara med och bidra?

Vi fick frågan "vad gör ni för miljön och mångfalden"?

Välkommen in att läsa hur vi tänker samt resonerar kring att bygga och förvalta klimatsmart.

Vi tänker, reflekterar och diskuterar ofta över hur vi kan bygga och förvalta på ett klimatsmart sätt samt bidra till en bättre miljö. Allt ifrån att ta hand om solens energi genom solceller till att se över vilka installationer vi har eller behöver i våra fastigheter, för att minska vår energiförbrukning.

Vi har dessutom valt att sluta klippa gräset på våra fastigheter, för att ge bin och andra insekter en större chans att överleva. Att bevara vår artrikedom och biologiska mångfald är viktigt för oss och vi försöker hela tiden hitta sätt att förbättras. Vår hållbarhets ansvarige, Cecilia Jensen, jobbar hårt med att hitta arbetssätt och lösningar på hur vi kan utvecklas, bidra mer och bli effektivare.

"Den som inte kan göra skillnad när man är liten, har aldrig sovit i ett rum med en mygga!"

Fler nyheter