Kamerabevakning

Rosenqvist Fastigheter har kamerabevakning på företagets fastigheter.

Kontaktuppgifter till Rosenqvist Fastigheters personuppgiftsansvarig: info@rosfast.se

Ändamålet för kameraövervakningen: Bedöms i varje enskilt fall men kan ex. vara att förhindra och förebygga brottslig verksamhet.

Rättslig grund: Intresseavvägning. Den lagliga grunden för kamerabevakningen är således ett berättigat intresse som i en intresseavvägning väger tyngre än den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten.

Vid kamerabevakning behandlar Rosenqvist Fastigheter personuppgifter genom bildupptagning och följer gällande dataskyddslagstiftning och branschorganisationen Fastighetsägarnas vägledande riktlinjer.

Filmerna från kameraövervakningen lagras: Max 14 dagar. Det är endast VD på Rosenqvist Fastigheter samt ansvarig för förvaltning och uthyrning som kan ta ut inspelat material. I händelse av brott kan materialet lämnas ut till Polismyndigheten. Material sparas endast längre tid än 14 dagar om en myndighet har framställt en förfrågan om utlämning av material och Rosenqvist Fastigheter behöver tid på sig för att leta igenom materialet och spara ner detta separat.

De lagrade filmerna granskas inte kontinuerligt utan enbart i efterhand om det misstänks skett en brottslig händelse. Du som privatperson har rätt att få reda på om vi har några filmer lagrade på dig och även få det raderat tidigare än 14 dagar vid behov.

Maila ditt ärende till info@rosfast.se så återkommer vi till dig.

Om du anser att vi bryter mot avtal, regler eller lagar så har du som privatperson rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Rulla till toppen