Kontakta oss

Kontaktuppgifter Rosenqvist Fastigheter

Rosenqvist Fastigheter 
Stålgatan 1
195 72 Rosersberg
Telefon: 08-470 54 54
E-post: info@rosfast.se

Ekonomi:
Majlen Bergfast
Telefon:
072-244 18 01
Mail: majlen.bergfast@rosfast.se

Projektledare:
Linus Lindström
Telefon:
072-231 22 23
Mail: linus.lindstrom@rosfast.se

VD:
Mattias Lindqvist
Telefon: 070-242 21 47
Mail: mattias.lindqvist@rosfast.se

Förvaltning och uthyrning:
Madeleine Gustafsson
Telefon: 073-687 47 59
Mail: madeleine.gustafsson@rosfast.se

Fastighetsskötare:
Mikael Pettersson
Telefon: 
076-133 46 80
Mail: mikael.pettersson@rosfast.se

Förvaltning och uthyrning:
Maria Palm
Telefon: 073-068 03 45
Mail:  maria.palm@rosfast.se

 

Kameraövervakning Rosenqvist Fastigheter

Rosenqvist Fastigheter AB har kamerabevakning i vissa trapphus på företagets fastigheter.
Kontaktuppgifter till Rosenqvist Fastigheter: info@rosfast.se
Ändamålet för kameraövervakningen: Förebygga brottslig verksamhet och stöld
Rättslig grund: Intresseavvägning
Filmerna från kameraövervakningen lagras: Max 30 dagar.

Det är endast VD på Rosenqvist Fastigheter samt ansvarig för förvaltning och uthyrning som kan ta ut inspelat material. I händelse av brott kan materialet lämnas ut till Polismyndigheten.

De lagrade filmerna granskas inte kontinuerligt utan enbart i efterhand om det misstänks skett en brottslig händelse. Du som privatperson har rätt att få reda på om vi har några filmer lagrade på dig och även få det raderat tidigare än 30 dagar vid behov. Maila ditt ärende till info@rosfast.se så återkommer vi till dig.

Om du anser att vi bryter mot avtal, regler eller lagar så har du som privatperson rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten

Hitta till huvudkontoret:
Rulla till toppen