Rosenqvist Fastigheter

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och markområden med bra och hållbar avkastning

                      Rosenqvist Fastigheter har på kort tid etablerat sig som ett framgångsrikt, relevant och konkurrenskraftigt företag. Det är de personliga relationerna, engagemanget och förmågan att kunna erbjuda ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler på strategiska platser som har skapat företagets goda rykte.

Vilka är vi

Rosenqvist Fastigheter är en del av Rosenqvist Gruppen som har sitt ursprung och säte i Hudiksvall. Bolaget grundades av entreprenören Anders Rosenqvist med målsättningen att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och markområden. Med sina erfarenheter från andra lyckosamma företag både nationellt och internationellt tog han tidigt 2010 sikte för att göra sitt första förvärv i Stockholm.

Rosenqvist Fastigheter är ett värderingsdrivet företag och samtliga anställda bidrar starkt till den kultur som skapas. Det finns en medvetenhet om att det är den kollektiva prestationen som skapar förutsättningarna för en framgångsrik och välkomnande arbetsplats med utrymme för personlig utveckling. Det är tillväxtresan och känslan av att göra nya affärer, tillsammans med kunderna, som driver företaget framåt.

Identitet

Rosenqvist Fastigheter härrör från Hudiksvall och grundades av entreprenören Anders Rosenqvist med målsättningen att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och markområden med bra och hållbar avkastning. 2010 gjordes det första förvärvet i Stockholm med syftet att ge Rosenqvist Entreprenad större och anpassade lokaler och markytor för att kunna expandera sin verksamhet inom infrastruktur.

Rosenqvist Fastigheter har på kort tid etablerat sig som ett framgångsrikt, relevant och konkurrenskraftigt företag. Det är de personliga relationerna, engagemanget och förmågan att kunna erbjuda ändamålsenliga och funktionella lokaler på strategiska platser som har skapat företagets goda rykte.

Värdegrunder

Flexibel
Vi uppmuntrar oliktänkande och ser styrkan i att dela med oss av våra tankar och idéer, det hjälper oss att vara mer lyhörda och samtidigt vara med och utveckla den bransch vi verkar inom.

Vi förstår att en mångsidig verksamhet kräver anpassning i en föränderlig värld och vi behöver ha mod för att ibland tänka utanför ramarna.

Engagerad
Vi arbetar prestigelöst och lösningsorienterat för att på bästa sätt lyckas med det vi har föresatt oss genom att motivera och engagera varandra på ett konstruktivt sätt. Vi hjälper varandra att bli både effektivare och produktivare genom att tillsammans skapa förståelse för vår gemensamma målbild, det gör att vi snabbt kan möta marknadens förväntningar.

Personlig
Vi månar om det personliga och familjära genom att behandla andra, såväl medarbetare som kunder, så som vi själva vill bli behandlade. Det ger oss större utvecklingsmöjligheter, både som individ och team.

Vi är vår företagskultur, det innebär att när vi kommer till vår arbetsplats så visar vi varandra respekt och ödmjukhet för att tillsammans bidra till att skapa den miljö vi för oss förtjänta av.


Vision

"Tillsammans skapar vi de mest framgångsrika verksamheterna"

Vår vision handlar om att skapa ett starkt förtroende på en hårt konkurrensutsatt marknad. Vi bryr oss om våra kunders framgångar och det ger oss ett renommé som en ledande leverantör av strategiska och attraktiva fastigheter, lokallösningar och markytor för företag som bygger, utvecklar och servar det framtida Sverige.

Våra värdegrunder

Flexibel

  • Vi uppmuntrar oliktänkande
  • Vi delar med oss av våra tankar och idéer för att utveckla branschen
  • Vi anpassar oss i en föränderlig värld

Engagerad

  • Prestigelöst arbetssätt
  • Lösningsorienterade
  • Effektiva och produktiva lösningar gör att vi snabbt kan möta marknadens behov

Personlig

  • Medarbetare och kunder ska mötas så som vi själva vill bli behandlade
  • Vi är vår företagskultur och visar varandra ödmjukhet och respekt

Medarbetare

Styrelseordförande / Grundare

Anders Rosenqvist

anders.rosenqvist@rosenqvist-group.se
070-543 57 65
VD

Mattias Lindqvist

mattias.lindqvist@rosfast.se
070-242 21 47
Projektledare

Björn Ástmarsson

bjorn.astmarsson@rosfast.se
076-113 33 35
Förvaltning- och Uthyrningskoordinator

Madeleine Gustafsson

madeleine.gustafsson@rosfast.se
073-687 47 59
Ekonomichef

Per Ericsson

per.ericsson@rosenqvist-group.se
070-611 92 00
Förvaltningsassistent

Jeanette Ågren

jeanette.agren@rosenqvist-group.se
070-639 29 69
Ekonomi och Affärsstöd

Majlen Bergfast

majlen.bergfast@rosfast.se
072-244 18 01
Hyresgästservice

Lars Lundqvist

lars.lundqvist@rosfast.se
072-857 49 00
Uthyrningsansvarig

Marcela Covarrubias

marcela.covarrubias@rosfast.se
073-06 80 345