Rosenqvist Fastigheter

Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i norra Stockholm.

                          Vi är en aktiv och lyhörd fastighetsägare som skapar förutsättningar för gemensam tillväxt. Verksamheten grundades 2010 då vår ägare, Rosenqvist Gruppen AB, beslutade om att börja investera i strategiska fastigheter och markområden i norra Stockholm.

Vilka vi är

Rosenqvist Fastigheter är en del av Rosenqvist Gruppen som även består av Rosenqvist Entreprenad som grundades 1985. Koncernen har sitt säte i Hudiksvall. 

Våra fastigheter

Våra fastigheter och markområden finns för närvarande i Vallentuna, Uppsala, Sollentuna och  Rosersberg. Vårt mål är att fortsätta utveckla fastigheterna för att anpassa oss till marknadens önskemål och krav.

Strategiskt och tillgängligt

För dig med verksamhet inom exempelvis transport och entreprenad ligger våra områden strategiskt nära både E4, E18, Arlanda och Stockholm City. Likaså är tillgängligheten god för dig som behöver stora svängutrymmen. 

Vision

Vi vill vara kända som en leverantör av strategiska och attraktiva fastighets- och lokallösningar för företag, som bygger, utvecklar och servar det framtida Storstockholm.

Vi vill upplevas som en attraktiv arbetsgivare, med aktiv ägare, där medarbetarna har stort utrymme att utvecklas.

Affärsidé

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och markområden med bra och hållbar avkastning i områden där det råder stark tillväxt. Vi skall ha stor lyhördhet för marknadens behov.

Strategi

Vår strategi är att äga, utveckla och förvalta fastigheter med starka kassaflöden och långsiktiga hyresgästrelationer. Centrala ledord är hyresgästens behov i centrum, korta beslutsvägar och aktiv förvaltning. Vi skall vara en aktiv fastighetsägare som man kan växa med.

Våra värdegrunder

Hållbarhet

 • Vi värnar om klimatet och bygger för framtiden
 • Förnybart i maximal omfattning
 • Låg energiförbrukning
 • Sol, vind och ny teknologi

Engagemang

 • Starkt engagemang i allt vi gör
 • Hyresgästnytta/nöjd hyresgäst/hyresgästen i centrum
 • Bra, transparent och korrekt informationsflöde

Respekt

 • Vi tar ansvar
 • Står för vad vi lovar
 • Värnar om relationer
 • Förvaltar för framtiden

Medarbetare

Madeleine Gustafsson

madeleine.gustafsson@rosfast.se
073-6874759
Styrelseordförande / Grundare

Anders Rosenqvist

anders.rosenqvist@rosenqvist-group.se
070-543 57 65
VD

Mattias Lindqvist

mattias.lindqvist@rosfast.se
070-242 21 47
Projektledare

Björn Ástmarsson

bjorn.astmarsson@rosfast.se
076-113 33 35
Förvaltning- och Uthyrningskoordinator

Madeleine Gustafsson

madeleine.gustafsson@rosfast.se
073-687 47 59
Ekonomichef

Per Ericsson

per.ericsson@rosenqvist-group.se
070-611 92 00
Förvaltningsassistent

Jeanette Ågren

jeanette.agren@rosenqvist-group.se
070-639 29 69
Ekonomi och Affärsstöd

Majlen Bergfast

majlen.bergfast@rosfast.se
072-244 18 01
Hyresgästansvarig

Cecilia Jensen

cecilia.jensen@rosfast.se
073- 068 03 45
Hyresgästservice

Lars Lundqvist

lars.lundqvist@rosfast.se
072-857 49 00