Rosenqvist Fastigheter förvärvar mark- och industrilokaler av Kilenkrysset AB

Rosenqvist Fastigheter Holding AB har träffat en överenskommelse om förvärv av strategisk kvartersmark samt industri- och kontorslokaler av Kilenkrysset AB.

Rosenqvist Fastigheter Holding AB har träffat en överenskommelse om förvärv av strategisk kvartersmark samt industri- och kontorslokaler av Kilenkrysset AB.

Förvärvet omfattar 106 000 kvm kvartersmark, ca 4000 kvm kontors- och ca 2600 kvm industri-och logistiklokaler i Rosersberg, norr om Stockholm.

– Vi är både stolta och ödmjuka inför det härspännande förvärvet, säger Mattias Lindqvist,
vd, Rosenqvist fastigheter och fortsätter. Det ligger helt i linje med vår strategi att växa
i norr Stockholm och det här köpet stärker vår position i Sigtuna och Arlandaregionen där vi vill vara med.

Marken och fastigheterna är en del av det mäktiga logistik-och verksamhetsområdet som tornar upp väster om E4:an strax söder om Arlanda. Den aktuella kontorslokalen är en mycket speciell byggnad, inte minst läge, arkitektur och planlösning.

– Vi skulle aldrig sälja till någon annan aktör än Rosenqvist, menar Jan Persson, Kilenkryssets vd och ägare. Jag vet att de kommer att ta hand om byggnaden till och med bättre än vi själva. Vi var inspirerade av den klassiska TV-serien Dallas när vi byggde, och nu vet vi att huset får en ny kompetent ägare.

– Ja, det är med både tacksamhet och stor glädje vi nu tar över efter Kilenkrysset och vi är fullt på det klara med att byggnaden med kontor ska vårdas varsamt. Kvartersmarken på 106 000 kvm kommer vi att vidareutveckla både för logistik- och andra verksamheter som önskar ett framskjutet läge ut mot E4, avslutar en nöjd Mattias Lindqvist, vd, Rosenqvist Fastigheter AB.

Jan Persson t.v. (ägare Kilenkrysset) och Anders Rosenqvist t.h. (ägare Rosenqvist Fastigheter)
Rulla till toppen