Corem stärker positionen i Stockholm genom förvärv av Rosenqvist Fastigheter i Rosersberg

Rosenqvist Fastigheter hjälper Corem att stärka sin position i norra Stockholm genom försäljning av fastigheten Rosersberg 11:151 i Sigtuna, bestående av planlagd mark med en tomtareal om cirka 16 500 kvm.

Gällande detaljplan tillåter blandad användning av kommersiell karaktär, inom såväl lager/logistik som kontor, handel och övrig service. Planen medger en byggrätt om drygt 40 000 kvm BTA, intill E4:an med bästa skyltläge.

”Förvärvet stärker vårt kunderbjudande i Stockholmsområdet och kompletterar befintligt bestånd väldigt bra. Efterfrågan på lokaler är hög i regionen och den nya fastigheten innebär stora utvecklingsmöjligheter i ett område med mycket bra kommunikationsläge”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Säljare är Rosenqvist Fastigheter, vars VD Mattias Lindqvist kommenterar affären:
”Denna affär är strategiskt rätt utifrån vår vision om fortsatt verksamhetsutveckling i Rosersberg och vi är väldigt glada att tillsammans med Corem fortsätta skapa mervärde för övriga aktörer i ett av Stockholms mest intressanta verksamhets- och logistikområden.”

Tillträde sker 1 juli 2021.

Rulla till toppen